A Formatex Kft.-nek (a továbbiakban: "Vállalat") be kell tartania a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényeket, rendeleteket és egyéb szabályokat annak érdekében, hogy az ügyfelei által szolgáltatott személyes adatokat megfelelően kezelje. A Vállalatnak belső adatvédelmi szabályzatot és rendszereket is létre kell hoznia, és az alábbiak szerint kell meghatároznia személyes adatvédelmi politikáját, amelyet következetesen be is kell tartania.

1. Személyes adatok gyűjtése

A Vállalatnak tisztességes és jogszerű módon szabad személyes adatokat gyűjteni. A Vállalat soha nem jogosult személyes adatok jogosulatlan hozzáféréséhez és gondoskodnia kell arról, hogy a személyes adatok forrása ( a "Megbízó") beleegyezik a személyes adatok megosztásába felhasználása céljából, és erre felhívja a figyelmet a szükséges információk megjelentetésével a Vállalat weboldalán, közvetlen üzenetben, szórólapon, reklámon vagy bármilyen hasonló módon. 15 éves vagy annál fiatalabb ügyfelek személyes adatgyűjtése esetén szülői beleegyezés szükséges.

2. Személyes adatok használata

A Vállalat kizárólag a Megbízó hozzájárulásának megszerzését követően vagy személyes adatok gyűjtése céljából, az Általános Szerződési Feltételekben és Belső Adatkezelési szabályzatban kifejezetten megjelöltek alapján használhat fel személyes adatokat, az üzleti tevékenységének elvégzéséhez szükséges mértékben és kizárólag az ezen műveletek elvégzésére jogosult személy által. A személyes adatok statisztikai elemzése során ki kell hagyni azokat az adatokat (név, cím, telefonszám stb.),amelyek alapján az ügyfél beazonosítható.

3. A Vállalat az általa megszerzett személyes adatokat nem hozhatja nyilvánosságra és nem adhatja ki harmadik félnek, kivéve az alábbi esetekben:

  1. A Megbízó beleegyezett a személyes adatainak hozzáférhetővé tételéhez vagy rendelkezésre bocsátásához.
  2. A hatáskörrel rendelkező hatóság jogszabályainak vagy rendeleteinek stb. követelménye a személyes adatok hozzáférhetővé tétele vagy kiadása.
  3. A Vállalat határozza meg, hogy szükséges-e a nyilvánosságra hozatal vagy rendelkezésre bocsátás a Megbízó vagy a nyilvánosság életében, testi épségében, anyagi tulajdonában, stb. történő károkozás megakadályozása érdekében.
  4. A Vállalat a személyes adatok kezelését olyan alvállalkozóra bízza, aki a Vállalattal titoktartási megállapodást kötött a személyes adatok nem nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan a megbízott műveletek megvalósításához szükséges mértékben.
  5. A Vállalat nyilvánosságra hozza vagy átadja a személyes adatokat ügynökeinek, vállalati ügyvédeinek, hiteles könyvelőinek vagy könyvvizsgáló cégeknek.
  6. A személyes adatokat olyan statisztikai adatokként dolgozták fel, amelyek alapján az ügyfél nem azonosítható.

4. Személyes adatok biztonságának kezelése

A Vállalat szigorúan kezeli az általa előírt kezelési szabályok szerint átadott személyes adatokat, és intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatok elvesztését, megsemmisítését, jogosulatlan módosítását, kiszivárogtatását stb. A Vállalatnak kötelező titkosítást alkalmaznia a Secure Socket Layer (SSL) protokoll vagy hasonló biztonsági technikák segítségével, hogy harmadik fél számára a biztonságot biztosítani tudják.

5. Személyes adatokra vonatkozó kérelem

Ha a Megbízó saját személyes adatainak közzétételét, módosítását, törlését, használatának megszüntetését, stb. kéri ("Közzététel, stb."), A Társaságnak, ésszerű határidőn belül, a vonatkozó jogszabályoknak valamint a Vállalt irányítási szabályainak megfelelően eleget kell tennie, amint a megkeresést benyújtó megbízó személyazonosságának megerősítése megtörtént. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyes adatok törlése, megszüntetése stb. a szolgáltatások igénybevételének korlátozásához, illetve a tagsági minősítés elvesztéséhez vezethet a szolgáltatások tekintetében. Díj kerül felszámításra a közzététellel, stb.-vel kapcsolatos kérelmek végrehajtása esetén.

6. Személyes adatokra vonatkozó információkkal kapcsolatos kapcsolattartási információk

Kérjük, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérelmek vagy kérdések esetén forduljon közvetlenül az Általános Szerződési Feltételekben és Belső Adatkezelési szabályzatban megjelölt felelős személyhez. Ha a felelős személy nem ismert, kérjük, az alábbiakban ismertetett Ügyfélszolgálattal vegye fel a kapcsolatot. Ebben az esetben kérjük, vegye figyelembe, hogy kérésének feldolgozása hosszabb időt vesz igénybe, mert kérelmét vagy akár Önt személyesen a felelős személyhez továbbítjuk.

7. Személyes információk az interneten

A Vállalat honlapja tartalmazhat más cégek oldalaira mutató linkeket, amelyekkel a Vállalat nem osztja meg a személyes adatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget az ilyen weboldalakon lévő személyes adatok védelméért.

8. A Vállalat megfelelési programjának folyamatos fejlesztése

A Vállalatnak fejlesztenie kell megfelelési programját rendszeres belső ellenőrzések kivitelezése révén annak érdekében, hogy megőrizze megfelelési státuszának jó hírnevét.

Vissza